KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-78 ze dne 10.09.2013
 

Třífázová scintigrafie skeletu při diagnostice kompresovních fraktur pateře, fraktury pánve a aneurysmatu arteria femoralis pravé dolní končetiny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


79 letá pacientka odeslána ke třífázové scintgrafii skeletu pro dlouhodobé bolesti v pravém femoru - bez jasně hmatné resistence a bez blíže určené lokalizace.

Pacientka je po CEP obou kyčelních kloubů, vlevo před 6 měsíci, vpravo stav po CEP v roce 2010 – RTG bez známek uvolnění CEP pravého kyčelního kloubu.

Pacientka trpí osteoporózou, v anamnéze opakované pády, nedávno na ni padl invalidní vozík.

Vzhledem k nejasné lokalizaci bolestí v pravém stehnu – spíše v dolní třetině a zároveň k posouzení uvolnění CEP pravého kyčelního kloubu provedena 3 fázová celotělová scintigrafie skeletu pomocí 99mTc-HDP.

Ve fázi blood poolu (obr.č.1) patrné kulovité ložisko zvýšené perfuse v distální třetině pravého stehna mediálně – přibližně v průběhu arteria femoralis – v kostní fázi vyšetření (obr.č.2) ložisko vymizelo - vyslovena suspekce na aneurysma arteria femoralis l. dx – které následně potvrzeno při DSA a byl proveden femoropopliteální bypass a okluse aneurysmatu.

Dále zjištěna plošná ložiska zvýšené perfuse (obr.č. 1) a kumulace (obr.č. 2) v oblasti Th11 a Th8 a napříč křížovou kosti a dolních části SI kloubů, pravé sedací kosti a na 5. žebru levého hemithoraxu – nálezy jsou v rámci čerstvých kompresivních fraktur TH 8 a Th11, fraktury pánve a spíše starší fraktury 5. žebra levého hemithoraxu při osteoporoze.


Obr. č. 1: Fáze blood poolu při celotělovém zobrazení skeletu v AP a PA projekci - patrné kulovité ložisko zvýšené perfuse v distální třetině pravého stehna mediálně v povodí a. femoralis l.dx.

/ Obr. č. 1: Fáze blood poolu při celotělovém zobrazení skeletu v AP a PA projekci - patrné kulovité ložisko zvýšené perfuse
v distální třetině pravého stehna mediálně v povodí a. femoralis l.dx. /
Obr. č. 2: Celotělové zobrazení v kostní fázi vyšeřtení v AP a PA projekci – patrná plošná ložiska výrazně zvýšené kumulace v oblasti TH8, Th11, ve střední časti křížové kosti a dolních částech obou SI kloubů, pravé sedací kosti, 5. žebru levého hemithoraxu – kde je jen částečně zvýšená kumulace.

/ Obr. č. 2: Celotělové zobrazení v kostní fázi vyšeřtení v AP a PA projekci – patrná plošná ložiska výrazně zvýšené kumulace v oblasti TH8, Th11,
ve střední časti křížové kosti a dolních částech obou SI kloubů, pravé sedací kosti, 5. žebru levého hemithoraxu – kde je jen částečně zvýšená kumulace. / 

Pracoviště:


Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny
prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovy


kontakt na autora:
tel.: 376 335 843 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software