KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-109 ze dne 5.3.2018
 

Scintigrafie kosti přispěla k dg TU vycházejícího z měkkých tkání


prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 
Kazuistika
Pacientka ve věku 62 let byla odeslána ortopedem k vyšetření kostí pro LS sy.l.dx. pseduiradikulární, k vyloučení strukturálních kostních změn křížové kosti, vysoká FW nejasné etiologie.

Provedena 3 fázová celotělová a 2 fázová cílená scintigrafie pánve pomocí 99mTc-MDP, generátor UltraTechneKow.
Ve fázi blood poolu patrné rozsáhlé splývavé ložisko zvýšené perfuze, směřující od pravého SI kloubu kaudálně do acetabula pravého kyčelního kloubu - výrazněji dorzálně. Doporučeno vyšetření magnetickou rezonancí k bližší dif. dg – zánětlivá etiol? Tu etiol?

V kostní fázi vyšetření v těchto lokalitách jen mírně zvýšená kostní přestavba. Výrazněji zvýšená kumulace v oblasti S1 - fraktura? Meta?
MR malé pánve: v pravé polovině pánve v oblasti m.iliacus a m.obturatorius int. L. dx. objemná laločnatá expanze solidního charakteru sytící se postkontrastně – s největší pravděpodobností meta v dif.dg primární TU s uzurací přilehlé kosti kyčelní vpravo vel. 71x62x66 mm. Metastáza v gluteálních svalech vpravo vel 22 mm a vícečetně ve skeletu pánve oboustranně velikosti do 10 mm.

Doporučeno dovyšetřit CT celou dutinu břišní, pánev a hrudník - k vyhledání primárního TU.


Obr. č. 1 – Celotělová scintigrafie, arteriální fáze

/Obr. č. 1 – Celotělová scintigrafie, arteriální fáze/Obr. č. 2 - Celotělový scan, fáze blood-poolu

/Obr. č. 2 - Celotělový scan, fáze blood-poolu/Obr. č. 3 – Celotělový scan, kostní fáze

/Obr. č. 3 – Celotělový scan, kostní fáze/Obr. č. 4 – Statika, fáze blood-poolu

/Obr. č. 4 – Statika, fáze blood-poolu/Obr. č. 5 – Statika, kostní fáze

/Obr. č. 5 – Statika, kostní fáze/


 
Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovy II


kontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software