KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-119 ze dne 09.05.2020
 

Scintigrafie skeletu a retroperitoneální masa 


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika
NO: 68letý muž s duplicitním tumorem – karcinomem močového měchýře a karcinomem levé ledviny, generalizací do skeletu (osteolytické ložisko v 11. žebru vlevo), ložiskem v antru žaludku, ložiskem v oblasti močového měchýře. 

Ke zjištění rozsahu postižení skeletu byl pacient odeslán onkologem ke scintigrafii skeletu

Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a části pánve kombinovanou s CT (obr. 2, 3).  Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na degenerativní ložiska v bederní páteři. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo zaměřeno na degenerativní ložiska v bederní páteři. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v dorzální části 11. žebra vlevo. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzální části 11. žebra vlevo.
Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT.
Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na měkkotkáňové ložisko v levém retroperitoneu paravertebrálně s okrsky kalcifikace. Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na měkkotkáňové ložisko v levém retroperitoneu paravertebrálně s okrsky kalcifikace.
Vpravo nahoře fúze SPECT/CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT.
Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / Pozorujeme lehkou esovitou skoliosu C/Th/L páteře, ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v krční a bederní páteři, levém kolenním kloubu, pravém ATC, levém nártu a v dorzolaterální části 11. žebra vlevo při degenerativních změnách a kostní metastáze. Patologická měkkotkáňová masa v levém retroperitoneu paravertebrálně s okrsky kalcifikace. 

Závěr
V uvedeném případě kostní scintigrafie pořízené pomocí hybridní kamery SPECT/CT kromě patologických změn na skeletu umožňuje poměrně přesné zhodnocení patologické měkkotkáňové masy s kalcifikacemi v retroperitoneu.  
 Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software