KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-121 ze dne 30.07.2020
 

Entezopatie Achillovy šlachy


MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

37letý pacient se dostavil na ortopedickou ambulanci pro 9 měsíců trvající bolesti pravé paty. Bolesti vznikly spontánně, bez předchozího úrazu. Pacient nebyl vrcholovým či aktivním sportovcem. Lehkou palpační citlivost lokalizoval na dorsální část patní kosti v místě úponu Achillovy šlachy. Potíže se v průběhu měsíců nelepšily, v posledních měsících docházelo ke zhoršení. Bolestivé místo bylo s lehkým otokem, pohybové exkurze pravé nohy byly bez omezení, periferie dolních končetin byla dobře prokrvená, bez asymetrie. Cílený rentgenový snímek patních kostí vyloučil trauma či jednoznačnou patní ostruhu. Pacient byl odeslán k vyšetření na nukleární medicínu. Po aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena třífázová scintigrafie, SPECT/CT nohou a celotělová scintigrafie skeletu na hybridní dvoudetektorové gamakameře SPECT/CT Siemens Symbia. V průběhu třífázové scintigrafie jsme pozorovali zvýšenou depozici radioindikátoru v dorzální části patní kosti v 1. perfuzní, výrazněji ve 2. tkáňové fázi i ve 3. skeletální fázi. (viz obr. 1, 3, 4, 5). Na doplněných celotělových scintigramech jsme pozorovali v ostatních lokalitách fyziologickou akumulaci radiofarmaka (viz obr. 2). Závěr scintigrafického vyšetření byl zvýšená vaskularizace (nepřímo zánět) a zvýšená osteoblastická aktivita v dorsální části patní kosti v místě úponu Achillovy šlachy (okraj tuber calcanei) odpovídající entezopatii.


Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie se zvýšenou depozicí radioindikátoru v 1. perfuzní, ve 2. tkáňové i 3. skeletální fázi v oblasti tuber calcanei pravé patní kosti.

/ Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie se zvýšenou depozicí radioindikátoru v 1. perfuzní, ve 2. tkáňové i 3. skeletální fázi v oblasti tuber calcanei pravé patní kosti. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem mírně zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti pravé patní kosti - patrné ze zadní projekce.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem mírně zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti pravé patní kosti - patrné ze zadní projekce. / Obr. č. 3: SPECT/low dose CT s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti tuber calcanei pravé patní kosti.

/ Obr. č. 3: SPECT/low dose CT s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti tuber calcanei pravé patní kosti. / 
Obr. č. 4: Fúzovaný tomografický snímek SPECT/low dose CT v sagitální rovině s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti tuber calcanei pravé patní kosti.

/ Obr. č. 4: Fúzovaný tomografický snímek SPECT/low dose CT v sagitální rovině s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti tuber calcanei pravé patní kosti. /Obr. č. 5: MIP SPECT/low dose CT s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v tuber calcanei pravé patní kosti.

/ Obr. č. 5: MIP SPECT/low dose CT s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v tuber calcanei pravé patní kosti. / Diskuze:
Entezopatie Achillovy šlachy vzniká nejčastěji při dlouhodobém přetěžování lýtkového svalu. K postižení dochází nejčastěji u sportovců, kde jsou potřeba rychlé sprinty následované rychlým brzděním (tenis, squash, volejbal, házená a jiné). Mezi nejčastější příznaky patří otok měkkých tkání, místní bolestivost zhoršující se při stoji na špičce a při zátěži. Konzervativní terapie zahrnuje klidový režim, nošení podpatěnek a ortopedických vložek do bot, Priessnitzovy obklady, aplikaci nesteroidních protizánětlivých léků, injekční aplikace kortikosteroidů, protahovací cvičení a relaxační masáže, dále terapie pomocí rázové vlny a v poslední řadě kinesotaping. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

kontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software