KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-127 ze dne 14.12.2020
 

Artefakt při scinti kostí způsobený myomem dělohy


prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. Pacientka ve věku 49 let přichází pro bolesti kloubů na vyšetření kostí.
Vyšetření provedeno pomocí 99mTc HDP - generátor UltraTechneKow.
Provedena celotělová třífázová scinti skeletu. Ve fázi blood-poolu je patrná výrazněji zvýšená perfuze a v kostní fázi kostní přestavba v levém kolenním kloubu, méně výrazně zvýšená v ramenních kloubech a lehce v pravém kolenním kloubu - známky degenerativních a zánětlivých změn – s maximem v levém kolenním kloubu včetně suprapatellární oblasti.
Ve fázi blood-poolu i v kostní fázi vyšetření je partný v močovém reziduu centrálně kulovitý defekt – po cíleném dotazu se jedná o děložní myom.
Obr. č. 1: Celotělový obraz ve fázi blood-poolu.

/ Obr. č. 1:  Celotělový obraz ve fázi blood-poolu. /Obr. č. 2: Celotělový obraz v kostní fázi.

/ Obr. č. 2: Celotělový obraz v kostní fázi. / 


Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software