KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-135 ze dne 08.12.2022
 

Suspektní metastáza lebky a mozku


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 71letý muž s karcinomem prostaty pT3bN0M0, nyní s progresí PSA. 

Urologem byl odeslán ke scintigrafii skeletu k vyloučení kostních ložisek. 

Celotělové scintigramy jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. Vyšetření jsme doplnili o dva cílené tomografické scintigramy (SPECT) lebky, krční, hrudní a bederní páteře a části pánve kombinované s CT (obr. 1-3)


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na  ložisko v lebce.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo zaměřeno na ložisko v lebce. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v lebce.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lebce. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v mozku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v mozku. / 


Popis: 
Patologická ložiska vyšší osteoblastické aktivity v lebce frontálně ve střední čáře a zasahující doleva nad orbitu, dále ložiska v levé části obratle Th10, sternoklavikulárních skloubeních, kolenních kloubech, levém nártu. Na ldCT ložisko v mozku ve střední čáře v oblasti parietálních laloků (bez zvýšené depozice radiofarmaka) a degenerativní změny páteře. 
Nález je kromě degenerativních změn velmi suspektní z metastatického postižení skeletu (lebka) a mozku. 


Závěr
V uvedeném případě kostní scintigrafie pořízené pomocí hybridní kamery SPECT/CT je velmi suspektní nález metastázy karcinomu prostaty v lebce a v mozku.   Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software