KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-22 ze dne 11.10.2013
 

Detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 65 let.

Pacienta s hypercholesterolémií a osteoporózou odeslána endokrinologem na podkladě suspektního sonografického nálezu k potvrzení patologie příštítného tělíska v oblasti pravého laloku štítnice. 

Z rodinné anamnézy: matka, sestra i neteř v endokrinologických kontrolách 

Z osobní anamnézy: hypercholesterolémie, dna, vertebrogenní algický syndrom, stp.CHCE před 10 lety, osteoporóza

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava bez patologie, krk-susp. zvětšený pravý lalok štítnice, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.75/min, TK 120/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hraniční hyperkalcémie, hypercholesterolémie

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie-susp. adenom v oblasti pravého laloku štítné žlázy

K potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítnice (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou potvrzujeme při akvizici metodou SPECT/CT. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr).


Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě potvrzujícím nález při vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak potvrzena diagnóza adenomu příštítného tělíska vpravo dole.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním. /
Obr.2.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy.

/ Obr.2.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka
v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy. / Obr.3.: Nález patologického ložiskového nahromadění radiofarmaka pod dolním pólem pravého laloku štítné žlázy po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.3.: Nález patologického ložiskového nahromadění radiofarmaka pod dolním pólem pravého laloku štítné žlázy po provedení počítačové subtrakce. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software