KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-23 ze dne 11.10.2013
 

Scintigrafická lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
u pacientky s hyperparathyreózou

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 71 let.

Pacienta původně dispenzarizována pro sekundární hyperparathyreózu, po změně laboratorního nálezu nyní zvažována primární hyperparathyreóza (dif. dg. M. Paget).

Z rodinné anamnézy: otec zemřel na mozkovou mrtvici

Z osobní anamnézy: hypercholesterolémie, postmenopauzální osteoporóza, hypertenze, gastritis v anamnéze, fibrilace síní s pomalou odpovědí komor

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, přiměřený habitus, orientačně neurologicky neg., hlava bez patologie, krk-bez zřetelné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS irreg.75/min, TK 155/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, hypercholesterolémie, hyperparathyreóza

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie krku a břicha-bez zřejmé patologie 

K detekci ev. patologického postižení příštítných tělísek provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185 MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v blízkosti horního pólu levého laloku štítnice (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou potvrzujeme při akvizici metodou SPECT/CT. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr).


Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě při negativním vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak potvrzena diagnóza adenomu příštítného tělíska vlevo nahoře.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti horního pólu levého laloku štítné žlázy se zpomaleným vyplavováním.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti horního pólu levého laloku štítné žlázy se zpomaleným vyplavováním. /
Obr.2.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v blízkosti horního pólu levého laloku štítné žlázy.

/ Obr.2.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/CT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka
v blízkosti horního pólu levého laloku štítné žlázy. / Obr.3.: Nález patologického ložiskového nahromadění radiofarmaka v blízkosti horního pólu levého laloku štítné žlázy po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.3.: Nález patologického ložiskového nahromadění radiofarmaka v blízkosti horního pólu levého laloku štítné žlázy
po provedení počítačové subtrakce. / Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software