KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-339 ze dne 09.11.2021
 

Neuroendokrinní tumor s metastázami v játrech, plíci, uzlině v mediastinu a žebru, kontrola po terapii


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika – bližší viz ONK-325.
NO: Dnes 68letý muž s karcinoidem gr. II s metastázami v uzlinách mediastina, játrech, sternu, plících. 

Před 7 měsíci byl odeslán pneumologem k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-2) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu pod bifurkací trachey.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu pod bifurkací trachey.

Závěr: metastázy neuroendokrinního nádoru v játrech, plíci a mediastinu pod bifurkací trachey.

Nyní po 7 měsících po prvním vyšetření byl onkoložkou odeslán znovu na scintigrafické vyšetření k zhodnocení efektu terapie Somatulinem.

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha za 4 hod. a 24 hod. (obr. 3-10) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko zřejmě v prsní žláze vpravo.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko zřejmě v prsní žláze vpravo. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko zřejmě v prsní žláze vlevo.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko zřejmě v prsní žláze vlevo. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části jednoho žebra vpravo.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části jednoho žebra vpravo. / 
 


Závěr: metastázy neuroendokrinního nádoru v játrech, plíci, žebru. Nespecifická akumulace radiofarmaka v obou prsních žlázách. 

Závěr:
U 68etého muže s neuroendokrinním tumorem neznámé lokalizace prokazujeme při terapii Somatulinem metastázy v játrech, plíci, žebru. Oproti minulému vyšetření vymizelo ložisko pod bifurkací trachey, nově zobrazeno ložisko v pravostranném žebru.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software