KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-344 ze dne 06.03.2022
 

Neuroendokrinní tumor pravé plíce s generalizací, progrese


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika – podrobnosti viz ONK-321.

U nyní 61leté ženy byla před pěti roky provedena torakoskopická pravostranná dolní lobektomie pro bronchogenní NET pravé plíce pT1bN1-2M0 G2. Před dvěma roky dle CT plic vpravo bazálně stacionární pozánětlivé a pooperační změny, nově ale drobné noduly vpravo v S2 dorzálně, dále 3x v S3, v.s. meta. Také i solidní ložisko v levé nadledvině, susp. meta, velikosti 36 mm v průměru. Před dvěma roky levostranná retroperitoneoskopická epinefrektomie pro metastázu v levé nadledvině. 

Poté dle CT metastázy v játrech a na scintigrafii skeletu (na jiném pracovišti) vícečetné kostní metastázy. 

Před 13 měsíci byla pacientka onkoložkou odeslána ke scintigrafickému vyšetření, zvažována léčba somatostatinovými analogy.

Scintigrafie Octreoscanem:

I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) krku, hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-5)


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr.č.2: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr.č.2: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.
Obr.3: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo.

/ Obr.3: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém laloku štítné žlázy.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém laloku štítné žlázy. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi v kosti kyčelní v blízkosti pravého SI skloubení.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi v kosti kyčelní v blízkosti pravého SI skloubení. / 


Prokázali jsme přítomnost většího množství patologických ložisek se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v pravém jaterním laloku, pánvi, obratli Th1, v mediastinu paraezofageálně vpravo, v levém laloku štítné žlázy.

Za 13 měsíců po prvním vyšetření byla nemocná onkoložkou opětně odeslána ke scintigrafickému vyšetření při léčbě Somatulinem (nasazen před 12 měsíci).

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) krku, hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 6-13).Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo a v obratli Th1.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo a v obratli Th1. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v obratli Th1.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v obratli Th1. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu vpravo. / Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 12: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 12: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 13: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 13: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 


Závěr: prokazujeme mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru plíce v játrech, v pravém plicním křídle paraezofageálně, v kostovertebrálním skloubení obratle Th11 vlevo, obratli Th1, v kosti kyčelní vpravo ventrálně, při pravém SI skloubení, v levém laloku štítné žlázy.

Závěr:
Scintigraficky jsme zjistili mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru pravé plíce. Oproti předchozímu nálezu je mírná progrese – nová drobná ložiska ve skeletu a v játrech. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software