KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-351 ze dne 18.07.2022
 

Neuroendokrinní tumor s metastázami v játrech, plíci, uzlině v mediastinu a žebrech, mírná progrese


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika bližší viz ONK-325 a ONK-339.

NO: 68letý muž s karcinoidem gr. II s metastázami v plíci, uzlinách mediastina, játrech, žebru, plících. 

Byl opakovaně scintigraficky vyšetřen a to před 15 a 8 měsíci. 

Scintigrafie Octreoscanem před 15 měsíciObr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.. /

Scintigrafie Octreoscanem před 8 měsíciObr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

Nyní byl znovu onkoložkou odeslán ke zhodnocení efektu Somatulinem. 

Scintigrafie Octreoscanem
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a břicha za 4 hod. a 24 hod. (obr. 3-12) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu pod bifurkací trachey.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu pod bifurkací trachey. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu v mediastinu paratracheálně vpravo.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu v mediastinu paratracheálně vpravo. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém prsu.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém prsu. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém prsu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém prsu. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části jednoho žebra vlevo.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části jednoho žebra vlevo. / Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části jednoho žebra vpravo.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části jednoho žebra vpravo. / Závěr: metastázy neuroendokrinního nádoru v játrech, plíci, mediastinu, dvou žebrech, zřejmě v prsních žlázách (případně pouze nespecifická akumulace radiofarmaka v obou prsních žlázách). 

Závěr:
U 68letého muže s neuroendokrinním tumorem neznámé lokalizace prokazujeme při terapii Somatulinem metastázy v játrech, plíci, mediastinu, žebrech, pravděpodobně v prsních žlázách. Oproti minulému vyšetření nově zobrazeno ložisko v levostranném žebru. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software