KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 

ONKOLOGIE

Obsahuje 271 kazuistik, nejnovější ze dne 19.10.2018


Zvolenou kazuistiku zobrazíte kliknutím na její název.
 

ONK-271 Neuroendokrinní tumor ilea a mesenteria
19.10.2018
   
ONK-270 Neuroendokrinní tumor tenkého střeva s prorůstáním do okolí
19.10.2018
   
ONK-269 Neuroendokrinní tumor hlavy pankreatu s metastázami
19.10.2018
   
ONK-268 Neuroendokrinní tumor terminálního ilea s jaterní a uzlinovými metastázami
24.07.2018
   
ONK-267 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, stacionární stav při terapii
24.07.2018
   
ONK-266 Recidiva Grawitzova tumoru akumulující oxidronát
24.07.2018
   
ONK-265 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru, následná recidiva
23.05.2018
   
ONK-264 Neuroendokrinní tumor žaludku
23.05.2018
   
ONK-263 Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách
23.05.2018
   
ONK-262 Metastatický neuroendokrinní nádor
5.3.2018
   
ONK-261 Karcinoid céka s jaterní metastázou, progrese
30.01.2018
   
ONK-260 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými jaterními metastázami bez zjištění primárního nádoru
20.12.2017
   
ONK-259 Inoperabilní metastazující neuroendokrinní tumor konečníku
20.12.2017
   
ONK-258 Neuroendokrinní tumor ilea s jaterními metastázami
20.12.2017
   
ONK-257 Karcinoid plic s jaterními metastázami
20.12.2017
   
ONK-256 Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými metastázami v játrech a skeletu
15.09.2017
   
ONK-255 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, další progrese při druhém kontrolním scintigrafickém vyšetření
21.06.2017
   
ONK-254 Generalizovaný neuroendokrinní tumor neznámé lokalizace
21.06.2017
   
ONK-253 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami, další progrese
21.06.2017
   
ONK-252 Žaludeční karcinoid s metastázami, progrese nálezu
21.03.2017
   
ONK-251 Generalizovaný karcinoid rekta s metastázami v játrech, presakrálně a v žebru, progrese
21.03.2017
   
ONK-250 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině – mírná progrese
21.03.2017
   
ONK-249 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, mírná progrese při kontrolním scintigrafickém vyšetření Octreoscanem
09.02.2017
   
ONK-248 Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny, další progrese metastatického postižení
09.02.2017
   
ONK-247 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru
09.02.2017
   
ONK-246 Generalizovaný neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými metastázami v játrech a uzlinách
02.01.2017
   
ONK-245 Metastazující neuroendokrinní tumor tenkého střeva
02.01.2017
   
ONK-244 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru
30.12.2016
   
ONK-243 Generalizovaný neuroendokrinní tumor jejuna a ilea
19.12.2016
   
ONK-242 Neuroendokrinní tumor střeva s metastázou v lymfatické uzlině na paži
19.12.2016
   
ONK-241 Možnost falešně pozitivního nálezu po aplikaci 111 In pentetreotidu (OctreoScan) v místech po chirurgické intervenci – dvě kasuistiky
19.12.2016
   
ONK-240 Inoperabilní endokrinní tumor mesenteria
19.12.2016
   
ONK-239 Diagnostika neuroendokrinního tumoru pankreatu pomocí dvou modalit – OctreoScan SPECT/low dose CT a FDG PET/CT
19.12.2016
   
ONK-238 Nádorová duplicita – diferencovaný karcinom štítné žlázy a chronická lymfatická leukémie
28.07.2016
   
ONK-237 Bronchogenní karcinoid
28.07.2016
   
ONK-236 Neuroendokrinní nádor thymu s plicními a uzlinovými metastázami
26.05.2016
   
ONK-235 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami, progrese nálezu
26.05.2016
   
ONK-234 Karcinoid ileocekální s jaterními metastázami
26.05.2016
   
ONK-233 Generalizovaný karcinoid do skeletu a jater
03.05.2016
   
ONK-232 Karcinoid v oblasti GIT
03.05.2016
   
ONK-231 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách
03.05.2016
   
ONK-230 Generalizovaný karcinoid rekta s metastázami v játrech, presakrálně a v žebru
30.12.2015
   
ONK-229 Generalizovaný karcinoid tenkého střeva
30.12.2015
   
ONK-228 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině
30.12.2015
   
ONK-227 Gastrinom s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami – scintigrafie skeletu
29.09.2015
   
ONK-226 Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny, progrese metastatického postižení
29.09.2015
   
ONK-225 Neuroendokrinní tumor s četnými uzlinovými metastázami
29.09.2015
   
ONK-224 Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace – kontrolní vyšetření Octreoscanem
17.05.2015
   
ONK-223 Insulinom
05.05.2015
   
ONK-222 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid
05.05.2015
   
ONK-221 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami
16.03.2015
   
ONK-220 Karcinoid plic u nemocného s maligním lymfomem
16.03.2015
   
ONK-219 Metastatický neuroendokrinní tumor
16.03.2015
   
ONK-218 Detekce recidivy neuroendokrinního karcinomu pankreatu u 52leté pacientky s elevací sérové hladiny chromograninu A pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů doplněné o hybridní SPECT/CT
16.03.2015
   
ONK-217 Karcinoid ilea s metastázami v játrech a omentu
10.03.2015
   
ONK-216 Od boreliózy ke karcinoidu
20.12.2014
   
ONK-215 Neuroendokrinní karcinom s paketem krčních uzlin bez zjištěného primárního ložiska
5.12.2014
   
ONK-214 Gastrinom s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami
5.12.2014
   
ONK-213 Karcinoid tenkého střeva s jaterní metastázou
26.11.2014
   
ONK-212 Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami – kontrolní scintigrafické vyšetření
26.11.2014
   
ONK-211 Neuroendokrinní tumor plic
26.11.2014
   
ONK-210 Vyšetření přípravkem Octreoscan u polymorbidní pacientky s nádorovou triplicitou
26.11.2014
   
ONK-209 Plicní karcinoid s jaterními metastázami
7.10.2014
   
ONK-208 Karcinom prsu, recidiva v axilární uzlině
18.8.2014
   
ONK-207 Karcinoid appendixu s metastázou, normalizace scintigrafického nálezu po operaci
18.8.2014
   
ONK-206 Konstelace nálezů FDG PET/CT a vyšetření Octreoscanem při neuroendokrinním tumoru ilea a appendixu u polymorbidního nemocného
21.2.2014
   
ONK-205 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 60letého může s autoimunní bicytopenií před plánovanou splenektomii
21.2.2014
   
ONK-204 Recidiva karcinoidu appendixu
21.2.2014
   
ONK-203 Pozdě diagnostikovaný karcinoid
21.2.2014
   
ONK-202 Střevní karcinoid s jaterní metastázou a patologickým nálezem ve štítné žláze
17.1.2014
   
ONK-201 Karcinoid ilea se sekundárním ložiskem v mesenteriu
11.10.2013
   
ONK-200 Potvrzení metastáz i primární lokalizace neuroendokrinního karcinomu tenkého střeva pomocí preparátu 111In-OctreoScan
11.10.2013
   
ONK-199 Karcinoid tenkého střeva se sekundárním ložiskem v mesenteriu a pravděpodobným postižením pankreatu
10.9.2013
   
ONK-198 Dlouhodobé sledování metastázy ACTH-produkujícího plicního neuroendokrinního tumoru pomocí přípravu Octreoscan
10.9.2013
   
ONK-197 Plicní karcinoid nebo malobuněčný karcinom plic
22.7.2013
   
ONK-196 Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace
22.7.2013
   
ONK-195 SPECT/low dose CT detekce metastázy karcinoidu jejuna v retroperitoneální lymfatické uzlině
22.7.2013
   
ONK-194 Potvrzení lokalizace feochromocytomu levé nadledviny pomocí 123-I-MIBG SPECT/CT
22.7.2013
   
ONK-193 Zobrazení metastázy karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu pomocí post-terapeutické celotělové scintigrafie a SPECT/low dose CT
22.7.2013
   
ONK-192 Žaludeční karcinoid s metastázou
5.6.2013
   
ONK-191 Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami
5.6.2013
   
ONK-190 Karcinoid neznámé primární lokalizace s četnými jaterními a kostními metastázami
5.6.2013
   
ONK-189 Karcinoid céka s jaterní metastázou
5.6.2013
   
ONK-188 Scintigrafie skeletu - zobrazení inoperabilního tumoru prsu
30.04.2013
   
ONK-187 Obrovský karcinoid jater s mnohočetnými kostními metastázami
30.04.2013
   
ONK-186 Falešně pozitivní nález při vyšetření preparátem 111In-OctreoScan
30.04.2013
   
ONK-185 Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami – progrese nálezu
10.04.2013
   
ONK-184 Karcinoid s jaterními metastázami – progrese nálezu
10.04.2013
   
ONK-183 Karcinoid s jaterními metastázami
10.04.2013
   
ONK-182 Progrese bizarní metastázy v kosti a měkkých tkáních stehna
10.04.2013
   
ONK-181 Osteolytická léze sterna
10.04.2013
   
ONK-180 Generalizace karcinoidu neznámé primární lokalizace detekovaná pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-179 Potvrzení diagnózy karcinoidu slinivky břišní pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-178 Detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu těla pankreatu pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-177 Nádorová duplicita, vyšetření Octreoscanem
10.01.2013
   
ONK-176 Inoperabilní plicní karcinoid
10.01.2013
   
ONK-175 Neuroendokrinní tumor céka
10.01.2013
   
ONK-174 Karcinoid terminálního ilea s jaterní metastázou
10.01.2013
   
ONK-173 Plicní karcinoid bez metastáz – scintigrafie předoperačně
28.08.2012
   
ONK-172 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterní metastázou – regrese po chemoembolizaci
28.08.2012
   
ONK-171 Neuroendokrinní tumor nejasné primární lokalizace s četnými jaterními a uzlinovými metastázami
28.08.2012
   
ONK-170 Invazivně rostoucí karcinoid pravděpobně tymického původu
28.08.2012
   
ONK-169 Metastazující karcinoid jako duplicitní tumor
04.05.2012
   
ONK-168 Obrovská jaterní metastáza s cystou nebo vzácný primární jaterní karcinoid
04.05.2012
   
ONK-167 Plicní karcinoid s metastázou v omentu
8.2.2012
   
ONK-166 Scintigrafický průkaz adenomu příštítného tělíska, vyšetření SPECT/CT
8.2.2012
   
ONK-165 Plicní karcinoid
8.2.2012
   
ONK-164 Průkaz somatostatinových receptorů u recidivy neuroendokrinního tumoru z Merkelových buněk kůžena pravém předloktí před léčbou analogy somatostatinu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidemí
8.2.2012
   
ONK-163 Vyloučení extrahepatální diseminace karcinoidu před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
   
ONK-162 Stanovení somatostatinových receptorů před léčbou analogy somatostatinu u pacienta s inoperabilní neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
   
ONK-161 Průkaz somatostatinových receptorů v generalizovaném karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
   
ONK-160 Neúplný karcinoidový syndrom
30.1.2012
   
ONK-159 Detekce primárního ložiska neuroendokrinního karcinomu v ileu a jeho metastáz v lymfatických uzlinách a játrech
30.1.2012
   
ONK-158 Scintigrafická detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu žaludku v prekaválních retroperitoneálních lymfatických uzlinách
30.1.2012
   
ONK-157 Zobrazení diseminace neuroendokrinního karcinomu do mediastina
30.1.2012
   
ONK-156 Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami – lehká progrese
30.1.2012
   
ONK-155 Karcinom prsu
30.1.2012
   
ONK-154 Průkaz somatostinových receptorů u pacienta s neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
30.1.2012
   
ONK-153 Restaging před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem u pacienta s hepatálními metastázami karcinoidu
30.1.2012
   
ONK-152 Asymptomatický ložiskový proces jater
30.1.2012
   
ONK-151 Scintigrafie skeletu s vizualizací karcinomu prsu
10.6.2011
   
ONK-150 Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami
10.6.2011
   
ONK-149 Octreoscan – pozitivní nález
10.6.2011
   
ONK-148 Průkaz somatostinových receptorů a staging u pacienta s neuroendokrinním karcinomem terminálního ilea pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
10.6.2011
   
ONK-147 Restaging karcinoidu ovaria pomocí celotělové scintigrafie a SPECT/CT dutiny hrudní a břišní s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-146 Detekce nitrohrudní sarkoidózy pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-145 Staging metastazujícího neuroendokrinního karcinomu ovaria pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-144 Karcinoid duodena
10.6.2011
   
ONK-143 Generalizovaný karcinoid retroperitonea
27.12.2010
   
ONK-142 Karcinoid jejuna, vyšetření Octreoscanem
27.12.2010
   
ONK-141 Staging metastazujícího bronchiálního karcinoidu pomocí scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem před léčbou interferonem a analogy somatostatinu
27.12.2010
   
ONK-140 Octreoscan – význam opakovaných scintigrafií
27.12.2010
   
ONK-139 Plicní karcinoid
27.12.2010
   
ONK-138 Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami
27.12.2010
   
ONK-137 Generalizovaný karcinoid míšního epikonu
27.12.2010
   
ONK-136 Karcinoid tlustého střeva s mnohočetnými jaterními a uzlinovými metastázami
27.12.2010
   
ONK-135 Karcinoid plic – vyšetření Octreoscanem
27.12.2010
   
ONK-134 Karcinoid pankreatu
27.12.2010
   
ONK-133 Průkaz přítomnosti somatostatinových receptorů u metastázujícího neuroendokrinního karcinomu hlavy pankreatu pomocí SPECT/CT s 111In-pentetreotidem (OctreoScan) před léčbou analogy somatostatinu
04.08.2010
   
ONK-132 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterními metastázami – částečná regrese
04.08.2010
   
ONK-131 Staging plicního karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem
26.03.2010
   
ONK-130 Detekce primárního ložiska metastazujícího karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT
26.03.2010
   
ONK-129 Mnohočetné jaterní metastázy karcinoidu ileocekální junkce, vyšetření Octreoscanem
26.03.2010
   
ONK-128 Jaterní metastáza karcinoidu
26.03.2010
   
ONK-127 Galliová scintigrafie - sarkoidóza
26.03.2010
   
ONK-126 Recidiva gastrinomu pankreatu (2)
27.10.2009
   
ONK-125 Karcinoid appendixu, Octreoscan
27.10.2009
   
ONK-124 Generalizovaný karcinoid – částečná regrese metastatického postižení (2) – další kontrola
27.10.2009
   
ONK-123 Karcinoid
27.10.2009
   
ONK-122 Meningeom
27.10.2009
   
ONK-121 Restaging metastazujícího karcinoidu před další chemoterapií pomocí celotělové scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem
27.10.2009
   
ONK-120 Zobrazení somatostinových receptorů v metastazujícím karcinoidu pomocí scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem před léčbou analogy somatostatinu
27.10.2009
   
ONK-119 Maligní metastazující karcinoid pankreatu -
111In-Octreoscan

27.10.2009
   
ONK-118 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterními metastázami – progrese onemocnění
27.10.2009
   
ONK-117 Generalizovaný karcinoid – částečná regrese metastatického postižení
27.10.2009
   
ONK-116 Průkaz somatostinových receptorů u pacienta s neuroendokrinním karcinomem na rozhraní těla a kaudy pankreatu a s metastázami v játrech pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
30.07.2009
   
ONK-115 Detekce metastáz malobuněčného kacinomu v lymfatických uzlinách v mediastinu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů a SPECT/CT
30.07.2009
   
ONK-114 Octreoscan – karcinoid plic, patologický scintigrafický nález ve štítné žláze
06.05.2009
   
ONK-113 Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny s dalšími metastázami
02.11.2008
   
ONK-112 Recidiva gastrinomu pankreatu
01.08.2008
   
ONK-111 Zobrazení metastázy karcinoidu v lymfatické uzlině v mezenteriu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacienta s mnohočetnými metastázami v játrech
12.06.2008
   
ONK-110 Odhalení primárního ložiska karcinoidu v distálním ileu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacienta se solitární metastázou v pravém jaterním laloku
12.06.2008
   
ONK-109 Generalizovaný karcinoid – progrese metastatického postižení
27.06.2008
   
ONK-108 Zobrazení parapelvické ledvinné cysty na celotělové scintigrafii imitující akumulující metastázu karcinomu štítné žlázy
27.06.2008
   
ONK-107 Octreoscan - karcinoid plic s metastázami v hilových uzlinách, negativní scintigrafický nález
27.06.2008
   
ONK-106 Neuroendokrinní tumor pankreatu s metastatickým postižením jater
27.05.2008
   
ONK-105 Octreoscan - karcinoid žaludku s jaterními, břišními a pánevními metastázami
27.05.2008
   
ONK-104 Octreoscan - karcinoid appendixu
27.05.2008
   
ONK-103 Duplexní tumor – karcinoid terminálního ilea s metastázami a karcinom sigmatu
27.05.2008
   
ONK-102 Zobrazení obrovského tumoru vaječníku na celotělové scintigrafii po léčebné aplikaci radiojodu
02.04.2008
   
ONK-101 Zobrazení obrovské ledvinné cysty imitující akumulující metastázu karcinomu štítné žlázy
02.04.2008
   
ONK-100 Octreoscan - karcinoid ilea se solitátní jaterní a mnohočetnými uzlinovými metastázami
02.04.2008
   
ONK-99 Generalizace karcinoidu detekovaná pomocí metody 111In-OctreoScan
02.04.2008
   
ONK-98 Lokalizace karcinoidu pomocí 111In-OctreoScan
02.04.2008
   
ONK-97 Scintigrafie skeletu pacienta s karcinoidem s mnohočetnými metastázami ve skeletu a játrech – progrese kostních metastáz
19.03.2008
   
ONK-96 Karcinoid s mnohočetnými metastázami – kontrolní scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
18.01.2008
   
ONK-95 Octreoscan – karcinoid plic
18.01.2008
   
ONK-94 Generalizovaný karcinoid
18.01.2008
   
ONK-93 Detekce recidivy neuroendokrinního karcinomu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) a SPECT/CT v mediastinu a TH páteři
18.01.2008
   
ONK-92 Odhalení primárního ložiska neuroendokrinního karcinomu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacienta s metastázami v játrech
18.01.2008
   
ONK-91 Karcinoid plic s kostním a jaterním postižením
18.01.2008
   
ONK-90 Octreoscan – karcinoid ilea a céka (3) – stav po operaci
18.01.2008
   
ONK-89 Zobrazení ektopického gastrinomu v pyloru žaludku u pacienta s recidivující vředovou chorobou gastroduodena pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
23.11.2007
   
ONK-88 Průkaz přítomnosti somatostatinových receptorů v metastázách inzulárního typu jejunoileálního karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan) před léčbou analogy somatostatinu
23.11.2007
   
ONK-87 Octreoscan – karcinoid plic
23.11.2007
   
ONK-86 Zjištění metastáz karcinoidu v mediastinu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)
13.09.2007
   
ONK-85 Zobrazení ložiska atypického karcinoidu s centrální nekrózou v epigastriu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)
13.09.2007
   
ONK-84 Mnohočetné metastázy karcinoidu do jater - Octreoscan
06.09.2007
   
ONK-83 Detekce recidivy astrocytomu v lobus frontalis u pacientky po operaci a radikálním ozáření pomocí scintigrafie se somatostatinovými receptory (OctreoScan)
10.08.2007
   
ONK-82 Scintigrafické zobrazení akumulace pentetreotidu v zanětlivém infiltrátu v místě jizvy po lobektomii pro bronchiální karcinoid
10.08.2007
   
ONK-81 Generalizovaný karcinoid
29.06.2007
   
ONK-80 Octreoscan – karcinoid ilea a céka (2)
29.06.2007
   
ONK-79 Maligní karcinoid a vliv scintigrafie s OctreoScanem na další terapii
18.01.2008
   
ONK-78 Využití gallia v době PET /CT
18.01.2008
   
ONK-77 Scintigrafie skeletu pacienta s karcinoidem s mnohočetnými metastázami ve skeletu a játrech
20.04.2007
   
ONK-76 Octreoscan - karcinoid terminálního ilea s jaterními metastázami
21.03.2007
   
ONK-75 Octreoscan – karcinoid ilea a céka
21.03.2007
   
ONK-74 Detekce karcinoidu ovaria pomocí metody 111In-OctreoScan
27.02.2007
   
ONK-73 Recidiva a diseminace karcinoidu žaludku zjištěná pomocí metody 111In-OctreoScan
27.02.2007
   
ONK-72 Karcinoid s mnohočetnými metastázami bez zjištění primární lokalizace
27.02.2007
   
ONK-71 Diseminace náhodně zjištěného karcinoidu appendixu zjištěná pomocí metody 111In-OctreoScan
14.11.2006
   
ONK-70 Průkaz metastázy karcinoidu céka pomocí 111In-Octreoscan-kontrola po léčbě
01.11.2006
   
ONK-69 Přínos vyšetření pomocí metody 111In-OctreoScan v diagnostice insulinomu a jeho metastáz
17.08.2006
   
ONK-68 Metastázoval 1,5 mm karcinoid appendixu?
18.01.2007
   
ONK-67 111In-OctreoScan při maligním karcinoidu (dlouhodobé sledování)
27.09.2006
   
ONK-66 Scintigrafie nadledvin 123 I-MIBG
27.07.2006
   
ONK-65 Detekce bronchiálního karcinoidu v levém plicním hilu u pacientky s glukagonomem duodena a bilaterální nodulární hyperplazií nadledvin pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
18.05.2006
   
ONK-64 Zjištění infekčního zánětlivého fokusu v maxillárním sinu u pacientky s ACTH dependentním Cushingovým syndromem v rámci pátrání po ektopickém zdroji ACTH pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
18.05.2006
   
ONK-63 Scintigrafický průkaz jaterních hemangiomů a metastáz karcinoidu v játrech
27.06.2006
   
ONK-62 Potvrzení vícečetného metastatického postižení při základní diagnoze dobře diferencovaného neuroendokrinního karcinomu pomocí 111In-OctreoScan
18.05.2006
   
ONK-61 Detekce karcinoidu v oblasti mesenteria
pomocí 111In-OctreoScan

04.05.2006
   
ONK-60 Mnohočetný metastatický rozsev u pacienta s karcinoidem
pravé ledviny diagnostikovaný pomocí 111In-OctreoScan

04.05.2006
   
ONK-59 Detekce gastrinomu v hlavě pankreatu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacienta
s Zollinger-Ellisonovým syndromem

16.03.2006
   
ONK-58 Zobrazení glukagonomu pankreatu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacientky
bez známek hormonální aktivity nádoru

16.03.2006
   
ONK-57 Detekce metastáz v mesenteriálních lymfatických uzlinách u pacienta s vícečetnými karcinoidy tenkého střeva pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
09.02.2006
   
ONK-56 Staging karcinoidu tenkého střeva pomocí scintigrafie
somatostatinových receptorů (OctreoScan)
u pacientky s flash syndromem

09.02.2006
   
ONK-55 Průkaz progrese metastatického postižení jater pomocí opakované scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacientky s inzulárním tumorem z delta buněk pankreatu a syndromem pankreatické cholery
19.01.2006
   
ONK-54 Akumulace pentetreotidu (OctreoScanu) v místě zánětu
po vpichu při angiografii

19.01.2006
   
ONK-53 Recidiva kolorektálního karcinomu detekovaná pomocí 99mTc CEA-Scan
19.01.2006
   
ONK-52 Metastatické postižení jater při karcinomu rekta detekované pomocí 99mTc CEA-Scan
19.01.2006
   
ONK-51 Detekce duplicity kolorektálního karcinomu pomocí 99mTc CEA- Scan
19.01.2006
   
ONK-50 Metastázy karcinoidu ilea – další sledování
19.01.2006
   
ONK-49 Octreoscan - vliv nálezu na léčebnou strategii
26.11.2005
   
ONK-48 Hepatocelulární karcinom
05.08.2005
   
ONK-47 Detekce recidivy karcinomu žlučových cest pomocí imunoscintigrafie s arcitumomabem (CEA-Scan) u pacienta
s normální sérovou hladinou CEA a elevací onkomarkeru CA 19-9

20.07.2005
   
ONK-46 Metastatické postižení jater+peritoneální rozsev při karcinomu sigmoidea detekovaný pomocí 99mTc CEA-Scan
30.06.2005
   
ONK-45 Relaps onemocnění při rektálním karcinomu detekovaný pomocí 99mTc CEA-Scan
30.06.2005
   
ONK-44 Metastatické postižení jater při kolorektálním karcinomu detekované pomocí 99mTc CEA-Scan
30.06.2005
   
ONK-43 111In-OctreoScan v diagnostice karcinoidu
30.06.2005
   
ONK-42 Metastatické postižení jater při karcinomu rektosigmoidea detekované pomocí 99mTc CEA-Scan
06.04.2005
   
ONK-41 Scintigrafická detekce metastatického rozsevu karcinomu rektosigmatu pomocí 99mTc CEA-Scan
06.04.2005
   
ONK-40 Detekce metastázy kolorektálního karcinomu v oblasti sterna
06.04.2005
   
ONK-39 Scintigrafická detekce gastrinomu pomocí 111In-OctreoScan
06.04.2005
   
ONK-38 Progrese metastáz karcinoidu ilea
08.04.2005
   
ONK-37 Průkaz recidivy karcinoidu tenkého střeva pomocí
111In-OctreoScan

14.02.2005
   
ONK-36 Detekce lokální recidivy karcinomu rekta pomocí
99mTc-CEA Scan

14.02.2005
   
ONK-35 Zobrazení karcinoidu v oblasti mediastina pomocí
111In-OctreoScan

14.02.2005
   
ONK-34 Průkaz recidivy a metastáz karcinoidu céka pomocí
111In-Octreoscan

14.02.2005
   
ONK-33 Karcinoid thymu - Octreoscan a jeho přínos k diagostice
21.01.2005
   
ONK-32 Středně diferencovaný neuroektodermální karcinom - atypický karcinoid
17.01.2005
   
ONK-31 Metastázy maligního karcinoidu - scintigrafie OctreoScanem
12.01.2005
   
ONK-30 Detekce recidivy karcinomu žaludku pomocí imunoscintigrafie s CEA-Scanem u pacienta s elevací sérové hladiny CEA
17.01.2005
   
ONK-29 Přínos imunoscintigrafie k restagingu u pacienta s kolorektálním karcinomem a elevací sérové hladiny nádorového antigenu CEA
12.01.2005
   
ONK-28 Nález duplicitního tumoru při základní dg. karcinomu prostaty - vyšetření protilátkou proti CEA - CEA-Scan
28.12.2004
   
ONK-27 Metastatická kalcifikace plic při hyperkalcemii v důsledku endokrinně aktivního tumoru s PTH-like substancí
08.11.2004
   
ONK-26 Zobrazení leiomyosarkomu po aplikaci 99mTc sulesomabu (Leukoscan)
17.07.2004
   
ONK-25 Detekce metastáz ve slezině u pacienta s karcinoidem žaludku pomocí scintigrafie s In-111 OctreoScanem
30.12.2003
   
ONK-24 Průkaz oboustranného feochromocytomu pomocí 123I MIBG
02.10.2003
   
ONK-23 Mnohočetné jaterní metastázy karcinoidu z neznámého
primárního zdroje

09.04.2003
   
ONK-22 Scintigrafie paragangliomu v oblasti plicnice pomocí
123I-MIBG

19.03.2003
   
ONK-21 Diagnostika karcinoidu pomocí 111 In - Octreoscanu
04.03.2003
   
ONK-20 123I MIBG v diagnostice neuroblastomu
04.03.2003
   
ONK-19 Poznámky k OctreoScanu při plicním karcinoidu
22.02.2002
   
ONK-18 Scintigrafická detekce metastáz maligního melanomu
08.10.2001
   
ONK-17 Karcinoid ilea s mnohočetnými metastázami
29.05.2001
   
ONK-16 Myomatozní děloha s tumorem patrná na statickém
scintigramu ledvin

10.06.2001
   
ONK-15 Detekce nádoru pomocí V.DMSA
10.06.2001
   
ONK-14 Scintigrafické zjištění gastrinomu pomocí preparátu OctreoScan
31.05.2000
   
ONK-13 Funkčně aktivní jaterní metastáza diferencovaného karcinomu štítné žlázy
03.04.2000
   
ONK-12 Scintigrafická detekce feochromocytomu pomocí 123I-MIBG
17.03.2000
   
ONK-11 Karcinoid tenkého střeva
22.02.2001
   
ONK-10 Vyšetření značenou protilátkou - CEA-Scan
27.07.2000
   
ONK-9 Scintigrafické vyšetření značenou protilátkou - CEA-Scan
27.07.2000
   
ONK-8 Scintigrafické vyšetření značeným fragmentem antiCEA protilátky
23.02.2000
   
ONK-7 Scintigrafické vyšetření značeným fragmentem protilátky - CEA-Scan
23.02.2000
   
ONK-6 Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan
09.03.2000
   
ONK-5 Detekce recidivy ca. descendentis pomocí preparátu
CEA-Scan

09.03.2000
   
ONK-4 Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan
09.03.2000
   
ONK-3 Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan
09.03.2000
   
ONK-2 Scintigrafické vyloučení hemagiomu a zobrazení meta karcinoidu a primárního ložiska
19.01.2000
   
ONK-1 Přínos imunoscintigrafie pomocí Fab' fragmentů protilátky proti CEA v diagnostice recidivy carcinomu tlustého střeva
19.01.2000
Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software