KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 

Úvodní přehled

Klinická kapitola je souborem kazuistik z oblasti nukleární medicíny, připravených na pracovištích nukleární medicíny ČR. Informace v této části našich internetových stránek by měly sloužit k výměně zkušeností mezi pracovišti, prezentaci výsledků práce jednotlivých autorů a oddělení a v neposlední řadě i k ilustraci významu zobrazovacích metodik pro ostatní lékařské specializace. Samozřejmě, doplňuje také informace o jednotlivých výrobcích, uvedené v katalogu. 

Přehled kazuistik si neklade za cíl být souhrnným a úplným atlasem všech možností nukleární medicíny. U přijatých kazuistik není prováděna odborná korektura a za jejich správnost odpovídá autor. Jednotlivé kazuistiky nelze brát jako oficiální firemní doporučení ohledně metodiky, indikací apod. Při práci je vždy závazný Souhrn údajů o přípravku pro daný výrobek, dostupný v katalogu na našich stránkách.


Statistika

Datum poslední aktualizace: 13.05.2019
předchozí aktualizace: 16.04.2019

Databáze obsahuje celkem 677 kazuistik


Vyhledávání

Vyhledání kazuistiky podle názvu - možno zadat i část názvu kazuistiky.


 

 

Zobrazení kazuistik dle:

- autora   

- přípravku   

 


Nejnovější kazuistiky


ONK-290 Neuroendokrinní nádor appendixu s metastázou v pankreatu nebo lymfatické uzlině
13.05.2019
   
ONK-289 Neuroendokrinní tumor hlavy pankreatu s metastázami, kontrolní vyšetření
13.05.2019
   
ONK-288 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, hodnocení efektu terapie
13.05.2019
   
SKE-115 Scintigrafie skeletu, nespecifická akumulace radiofarmaka v prsu
13.05.2019
   
ONK-287 Neuroendokrinní tumor plic, nespecifický scintigrafický nález
13.05.2019
   
ONK-286 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině, další progrese
13.05.2019
   
NEU-36 Porucha perfuze pravé mozkové hemisféry
16.04.2019
   
ONK-285 Neuroendokrinní tumor kaudy pankreatu s četnými metastázami ve skeletu a játrech
16.04.2019
   
ONK-284 Neuroendokrinní nádor ilea s metastázami v játrech a pankreatu
16.04.2019
   
ONK-283 Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu
16.04.2019
   
GIT-25 Dynamická scintigrafie slinných žláz s 99mTc pertechnetátem
05.02.2019
   
ONK-282 Neuroendokrinní nádor terminálního ilea s generalizací do jater
05.02.2019
   
ONK-281 Karcinoid plic u nemocného s maligním lymfomem, kontrolní vyšetření
05.02.2019
   
PNE-56 Ventilačně-perfúzní sken v diagnostice TEN
05.02.2019
   
END-56 Průkaz adenomu příštítného tělíska
05.02.2019
   
ONK-280 Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu
05.02.2019
   
ONK-279 Generalizovaný plicní tumor
05.02.2019
   
END-55 Adenom levého dolního příštitného tělíska
05.02.2019
   
ONK-278 Neuroendokrinní tumor plic s plicní diseminací
05.02.2019
   
ONK-277 Plicní embolie při CA pravé plíce
21.01.2019
   
ONK-276 Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách, kontrolní vyšetření
21.01.2019
   
SKE-114 Solitární osteolytická meta do skeletu při CA plic
21.01.2019
   
NEU-35 Suspektní nazální likvorea, normální nález při radionuklidové cisternografii
21.01.2019
   
ONK-275 Neuroendokrinní tumor terminálního ilea
21.01.2019
   
ONK-274 Neuroendokrinní tumor céka, metastázy v játrech, na peritoneu a bránici
21.01.2019
   
ONK-273 Zobrazení jaterní metastázy na scintigrafii skeletu
21.01.2019
   
ONK-272 Neuroendokrinní tumor ledviny s metastázami v lymfatických uzlinách
21.01.2019
   
SKE-113 Scintigrafie skeletu, pooperační změny v prsu
21.01.2019
   
END-54 Rozsáhlý adenom příštítného tělíska detekovaný pomocí Tc-MIBI
19.10.2018
   
KAR-39 Stanovení poločasu přežívání dárcovských trombocytů označených pomocí 111In-oxinátu u 34leté ženy s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
19.10.2018
   
SKE-112 SPECT/CT v diagnostice osteochondrálního defektu
19.10.2018
   
SKE-111 SPECT/CT diagnostika poúrazové disekující osteochondrózy tibie
19.10.2018
   
SKE-110 Disekující osteochondróza, stádium 3
19.10.2018
   
ONK-271 Neuroendokrinní tumor ilea a mesenteria
19.10.2018
   
ONK-270 Neuroendokrinní tumor tenkého střeva s prorůstáním do okolí
19.10.2018
   
ONK-269 Neuroendokrinní tumor hlavy pankreatu s metastázami
19.10.2018
   
KAR-38 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 62letého muže s idiopatickou trombocytopenickou purpurou a zvážení přínosu plánované splenektomie
24.07.2018
   
END-53 Adenom příštítného tělíska
24.07.2018
   
ONK-268 Neuroendokrinní tumor terminálního ilea s jaterní a uzlinovými metastázami
24.07.2018
   
ONK-267 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, stacionární stav při terapii
24.07.2018
   
ONK-266 Recidiva Grawitzova tumoru akumulující oxidronát
24.07.2018
   
ONK-265 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru, následná recidiva
23.05.2018
   
ONK-264 Neuroendokrinní tumor žaludku
23.05.2018
   
ONK-263 Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách
23.05.2018
   
END-52 Učebnicový příklad scintigrafické detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí Tc-MIBI
23.05.2018
   
END-51 Další potvrzení důležitosti provedení SPECT při detekci patologicky změněného příštítného tělíska
5.3.2018
   
SKE-109 Scintigrafie kosti přispěla k dg TU vycházejícího z měkkých tkání
5.3.2018
   
PNE-55 Oboustranná plicní embolie, kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie, hybridní zobrazení SPECT/CT
5.3.2018
   
ONK-262 Metastatický neuroendokrinní nádor
5.3.2018
   
SKE-108 Difuzní uptake 99mTc-HDP v játrech jako náhodný nález při kostní scintigrafii
30.01.2018
   
ONK-261 Karcinoid céka s jaterní metastázou, progrese
30.01.2018
   
SKE-107 Nukleární medicína v podiatrii
20.12.2017
   
SKE-106 Morbus Pierson
20.12.2017
   
GIT-24 Detekce viability regenerátů implantovaných autologních částí sleziny po traumatu
20.12.2017
   
PNE-54 Čerstvá levostranná plicní embolie
20.12.2017
   
ONK-260 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými jaterními metastázami bez zjištění primárního nádoru
20.12.2017
   
ONK-259 Inoperabilní metastazující neuroendokrinní tumor konečníku
20.12.2017
   
ONK-258 Neuroendokrinní tumor ilea s jaterními metastázami
20.12.2017
   
ONK-257 Karcinoid plic s jaterními metastázami
20.12.2017
   
END-50 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska metodami nukleární medicíny při pozitivní rodinné anamnéze
20.12.2017
   
END-49 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí hybridní scintigrafie SPECT/ldCT
15.09.2017
   
SKE-105 Chondrosarkom patní kosti – scintigrafie skeletu, hybridní zobrazení SPECT/CT
15.09.2017
   
PNE-53 Pneumonektomie – kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic
15.09.2017
   
ONK-256 Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými metastázami v játrech a skeletu
15.09.2017
   
ONK-255 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, další progrese při druhém kontrolním scintigrafickém vyšetření
21.06.2017
   
ONK-254 Generalizovaný neuroendokrinní tumor neznámé lokalizace
21.06.2017
   
ONK-253 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami, další progrese
21.06.2017
   
KAR-37 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 44letého může s imunitní trombocytopenickou purpurou při m. Crohn před plánovanou splenektomií
21.06.2017
   
END-48 Přínos hybridního SPECT/ldCT při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska
21.06.2017
   
KAR-36 Pátrání po akcesorní slezině u 43leté pacientky po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
21.03.2017
   
END-47 Adenom příštítného tělíska-potvrzení nejednoznačného nálezu sonografického
21.03.2017
   
ONK-252 Žaludeční karcinoid s metastázami, progrese nálezu
21.03.2017
   
ONK-251 Generalizovaný karcinoid rekta s metastázami v játrech, presakrálně a v žebru, progrese
21.03.2017
   
ONK-250 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině – mírná progrese
21.03.2017
   
ONK-249 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, mírná progrese při kontrolním scintigrafickém vyšetření Octreoscanem
09.02.2017
   
ONK-248 Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny, další progrese metastatického postižení
09.02.2017
   
ONK-247 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru
09.02.2017
   
ONK-246 Generalizovaný neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými metastázami v játrech a uzlinách
02.01.2017
   
ONK-245 Metastazující neuroendokrinní tumor tenkého střeva
02.01.2017
   
SKE-104 Atypický LS syndrom jako projev morbus Paget
30.12.2016
   
SKE-103 Fraktura kotníku
30.12.2016
   
SKE-102 Přínos kostní scintigrafie a SPECT/low dose CT vyšetření pro určení stagingu zhoubného novotvaru měkkých tkání levé dolní končetiny
30.12.2016
   
SKE-101 Třífázová scintigrafie skeletu u pacienta s endoprotézami II. až V. metakarpofalangeálního kloubu oboustranně
30.12.2016
   
ONK-244 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru
30.12.2016
   
SKE-100 Solitární meta do skeletu jako atypický LI syndrom
19.12.2016
   
SKE-99 Morbus Paget na třífázové scintigrafii skeletu
19.12.2016
   
ONK-243 Generalizovaný neuroendokrinní tumor jejuna a ilea
19.12.2016
   
ONK-242 Neuroendokrinní tumor střeva s metastázou v lymfatické uzlině na paži
19.12.2016
   
ONK-241 Možnost falešně pozitivního nálezu po aplikaci 111 In pentetreotidu (OctreoScan) v místech po chirurgické intervenci – dvě kasuistiky
19.12.2016
   
ONK-240 Inoperabilní endokrinní tumor mesenteria
19.12.2016
   
ONK-239 Diagnostika neuroendokrinního tumoru pankreatu pomocí dvou modalit – OctreoScan SPECT/low dose CT a FDG PET/CT
19.12.2016
   
ONK-238 Nádorová duplicita – diferencovaný karcinom štítné žlázy a chronická lymfatická leukémie
28.07.2016
   
ONK-237 Bronchogenní karcinoid
28.07.2016
   
END-46 Hyperparathyreóza, kombinace časného vyšetření SPECT a pozdního zobrazení SPECT/CT
28.07.2016
   
KAR-35 Pátrání po splenunkule u 62letého pacienta po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
26.05.2016
   
END-45 Masivní adenom příštítného tělíska u muže s renálním selháním detekovaný pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
26.05.2016
   
ONK-236 Neuroendokrinní nádor thymu s plicními a uzlinovými metastázami
26.05.2016
   
ONK-235 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami, progrese nálezu
26.05.2016
   
ONK-234 Karcinoid ileocekální s jaterními metastázami
26.05.2016
   
KAR-34 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 52letého muže s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
03.05.2016
   
ONK-233 Generalizovaný karcinoid do skeletu a jater
03.05.2016
   
ONK-232 Karcinoid v oblasti GIT
03.05.2016
   
ONK-231 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách
03.05.2016
   
SKE-98 Postupný vývoj osteolytické kostní metastázy
03.05.2016
   
SKE-97 Diagnostika aseptické nekrozy hlavice pravého femoru při negativním RTG nálezu
03.05.2016
   
END-44 Přínos hybridního zobrazení při kontrolním vyšetření susp. adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
03.05.2016
   
END-43 Hypoechogenní útvar v nadklíčku vpravo při sonografii = adenom příštítného tělíska detekovaný scintigrafií pomocí 99mTc-MIBI
03.05.2016
   
END-42 Přínos scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI při potvrzení sonograficky zjištěné patologie příštítného tělíska
03.05.2016
   
PNE-52 Chronická obstrukční plicní nemoc a čerstvá oboustranná plicní embolie
03.05.2016
   
PNE-51 Obraz těžšího bulozního emphysemu a stavu po TEN ad pulm oboustranně na ventilačně - perfusním scanu
03.05.2016
   
PNE-50 Čerstvá oboustranná plicní embolie, kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic
03.05.2016
   
SKE-96 Třífázová celotělová scinti kostí prokázala čerstvou frakturu L pateře a žebra
30.12.2015
   
SKE-95 Náhodná diagnostika fluidothoraxu při 3 fázové celotělové scintigrafii kostí
30.12.2015
   
SKE-94 Ložisko vyklenující se z lopaty kosti kyčelní – osteochondrom?
30.12.2015
   
SKE-93 Třífázová celotělová scintigrafie skeletu přispěla k diagnostice spondylodiscitis
30.12.2015
   
SKE-92 Angiolipom nebo arteriovenózní malformace stehna
30.12.2015
   
ONK-230 Generalizovaný karcinoid rekta s metastázami v játrech, presakrálně a v žebru
30.12.2015
   
ONK-229 Generalizovaný karcinoid tenkého střeva
30.12.2015
   
ONK-228 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině
30.12.2015
   
KAR-33 Pátrání po splenunkule u 62letého pacienta po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
30.12.2015
   
END-41 Scintigrafie příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s izolovanou hyperkalcémií a suspekcí na adenom příštítného tělíska
30.12.2015
   
END-40 Přínos hybridního vyšetření SPECT/CT při scintigrafické (99mTc-MIBI) lokalizaci atypicky uloženého adenomu příštítného tělíska
29.09.2015
   
END-39 Diferenciální diagnostika nejednoznačného sonografického nálezu pomocí scintigrafie příštítných tělísek (99mTc-MIBI)-zbytek laloku po TTE či adenom PT?
29.09.2015
   
NEF-48 Velká ledvinná cysta
29.09.2015
   
NEU-34 Chronická rhinitida nebo likvorea?
29.9.2015
   
ONK-227 Gastrinom s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami – scintigrafie skeletu
29.09.2015
   
ONK-226 Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny, progrese metastatického postižení
29.09.2015
   
ONK-225 Neuroendokrinní tumor s četnými uzlinovými metastázami
29.09.2015
   
PNE-49 Masivní TEN ad pulm na perfusním scanu plic
29.09.2015
   
PNE-48 Pleuropnemonie na ventilačně perfusním scanu
29.09.2015
   
SKE-91 Scintigrafie skeletu – tříselná kýla obsahující část močového měchýře
17.05.2015
   
ONK-224 Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace – kontrolní vyšetření Octreoscanem
17.05.2015
   
END-38 „Učebnicový“ příklad detekce a lokalizace adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
17.05.2015
   
END-37 Scintigrafická lokalizace adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u mladé pacientky s hyperparathyreózou
05.05.2015
   
NEF-47 Cysta nebo tumor ledviny
05.05.2015
   
ONK-223 Insulinom
05.05.2015
   
ONK-222 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid
05.05.2015
   
END-36 Lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou hyperparathyreózy
16.03.2015
   
ONK-221 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami
16.03.2015
   
ONK-220 Karcinoid plic u nemocného s maligním lymfomem
16.03.2015
   
ONK-219 Metastatický neuroendokrinní tumor
16.03.2015
   
ONK-218 Detekce recidivy neuroendokrinního karcinomu pankreatu u 52leté pacientky s elevací sérové hladiny chromograninu A pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů doplněné o hybridní SPECT/CT
16.03.2015
   
ONK-217 Karcinoid ilea s metastázami v játrech a omentu
10.03.2015
   
END-35 Dva adenomy příštítných tělísek
10.03.2015
   
SKE-90 Rychlá progrese mnohočetných kostních metastáz
10.03.2015
   
SKE-89 Scintigrafie skeletu – atypická depozice radiofarmaka v jaterních metastázách karcinomu prsu
28.01.2015
   
SKE-88 SPECT/CT vyšetření u karcinomu prostaty
28.01.2015
   
NEF-46 Akutní pyelonefritida
28.01.2015
   
NEF-45 Scintigrafický průkaz akutní pyelonefritidy
28.01.2015
   
SKE-87 SPECT mozku preparátem Neuroscan u pacientky s Creutzfeldt-Jakobovu chorobu
20.12.2014
   
PNE-47 Akutní plicní embolie oboustranně
20.12.2014
   
ONK-216 Od boreliózy ke karcinoidu
20.12.2014
   
SKE-86 Scintigrafie skeletu - superscan
5.12.2014
   
SKE-85 Hemangiom obratlového těla
5.12.2014
   
ONK-215 Neuroendokrinní karcinom s paketem krčních uzlin bez zjištěného primárního ložiska
5.12.2014
   
ONK-214 Gastrinom s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami
5.12.2014
   
END-34 Přínos metodiky SPECT/CT při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
26.11.2014
   
END-33 Detekce a přesná lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou adenomu příštítného tělíska
26.11.2014
   
END-32 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
26.11.2014
   
ONK-213 Karcinoid tenkého střeva s jaterní metastázou
26.11.2014
   
ONK-212 Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami – kontrolní scintigrafické vyšetření
26.11.2014
   
ONK-211 Neuroendokrinní tumor plic
26.11.2014
   
ONK-210 Vyšetření přípravkem Octreoscan u polymorbidní pacientky s nádorovou triplicitou
26.11.2014
   
SKE-84 Frontální interní hyperostóza
26.11.2014
   
SKE-83 Třífázová scintigrafie skeletu u pacienta s omrzlinami
26.11.2014
   
SKE-82 Diagnostika aseptické nekrózy hlavice pravého femoru metodou třífázové scintigrafie skeletu
7.10.2014
   
PNE-46 Recidivující oboustranná plicní embolizace u onkologické pacientky
7.10.2014
   
PNE-45 Patologický nález na kombinované perfuzní a ventilační scintigrafii plic při dilatační kardiomyopatii a ICHS
7.10.2014
   
KAR-32 Určení místa destrukce a poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 30leté ženy idiopatickou trombocytopenickou purpurou
7.10.2013
   
END-31 Detekce a přesná lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
7.10.2014
   
ONK-209 Plicní karcinoid s jaterními metastázami
7.10.2014
   
ONK-208 Karcinom prsu, recidiva v axilární uzlině
18.8.2014
   
ONK-207 Karcinoid appendixu s metastázou, normalizace scintigrafického nálezu po operaci
18.8.2014
   
END-30 Lokalizace patologicky postiženého příštítného tělíska při negativním sonografickém vyšetření pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-29 Potvrzení sonografického nálezu patologicky změněného příštítného tělíska u pacientky se susp. primární hyperparathyreózou pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-28 Potvrzení sonografického nálezu patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-27 Kongenitální hypothyreoza při dystopické malé žláze
18.8.2014
   
END-26 Kongenitální hypothyreoza při velké štítné žláze
18.8.2014
   
GIT-23 Cholescintigrafie
21.2.2014
   
ONK-206 Konstelace nálezů FDG PET/CT a vyšetření Octreoscanem při neuroendokrinním tumoru ilea a appendixu u polymorbidního nemocného
21.2.2014
   
ONK-205 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 60letého může s autoimunní bicytopenií před plánovanou splenektomii
21.2.2014
   
ONK-204 Recidiva karcinoidu appendixu
21.2.2014
   
ONK-203 Scintigrafie krvácení do GIT
21.2.2014
   
PNE-44 Čerstvá jednostranná plicní embolie u mladé ženy
21.2.2014
   
PNE-43 Jednostranná čerstvá plicní embolie
21.2.2014
   
SKE-81 Netypická kompresivní fraktura L2 při scintigrafii kostí
21.2.2014
   
SKE-80 Třífázová scintigrafie skeletu umožnila diagnostiku mnohočetného myelomu
21.2.2014
   
SKE-79 Třífázová scintigrafie skeletu při diagnostice polyostotické formy fibrozní dysplazie kostí
21.2.2014
   
END-25 Atypická distribuce 131I při Dg-WB scintigrafii
21.2.2014
   
GIT-22 Scintigrafie krvácení do GIT
17.1.2014
   
END-24 Tumor příštítných tělísek s hyperparatyreózou
17.1.2014
   
ONK-202 Střevní karcinoid s jaterní metastázou a patologickým nálezem ve štítné žláze
17.1.2014
   
NEU-33 Aperfúze mozku osmileté dívky
17.1.2014
   
END-23 Scintigrafická lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT u pacientky s hyperparathyreózou
11.10.2013
   
END-22 Detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
11.10.2013
   
ONK-201 Karcinoid ilea se sekundárním ložiskem v mesenteriu
11.10.2013
   
ONK-200 Potvrzení metastáz i primární lokalizace neuroendokrinního karcinomu tenkého střeva pomocí preparátu 111In-OctreoScan
11.10.2013
   
KAR-31 Reverzibilní ischemie myokardu s přechodnou ischemickou dilatací levé komory srdeční (LKS) po zátěži
10.9.2013
   
SKE-78 Třífázová scintigrafie skeletu při diagnostice kompresovních fraktur pateře, fraktury pánve a aneurysmatu arteria femoralis pravé dolní končetiny
10.9.2013
   
SKE-77 Diagnostika pyogenního granulomu pomocí 99mTc-MDP a 99mTc-Leukoscan
10.9.2013
   
PNE-42 Oboustranná plicní embolizace v kombinaci s pneumonií
10.9.2013
   
ONK-199 Karcinoid tenkého střeva se sekundárním ložiskem v mesenteriu a pravděpodobným postižením pankreatu
10.9.2013
   
ONK-198 Dlouhodobé sledování metastázy ACTH-produkujícího plicního neuroendokrinního tumoru pomocí přípravu Octreoscan
10.9.2013
   
END-21 Potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
22.7.2013
   
END-20 Lokalizace v mediastinu uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
22.7.2013
   
ONK-197 Plicní karcinoid nebo malobuněčný karcinom plic
22.7.2013
   
ONK-196 Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace
22.7.2013
   
ONK-195 SPECT/low dose CT detekce metastázy karcinoidu jejuna v retroperitoneální lymfatické uzlině
22.7.2013
   
ONK-194 Potvrzení lokalizace feochromocytomu levé nadledviny pomocí 123-I-MIBG SPECT/CT
22.7.2013
   
ONK-193 Zobrazení metastázy karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu pomocí post-terapeutické celotělové scintigrafie a SPECT/low dose CT
22.7.2013
   
ONK-192 Žaludeční karcinoid s metastázou
5.6.2013
   
ONK-191 Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami
5.6.2013
   
ONK-190 Karcinoid neznámé primární lokalizace s četnými jaterními a kostními metastázami
5.6.2013
   
ONK-189 Karcinoid céka s jaterní metastázou
5.6.2013
   
ONK-188 Scintigrafie skeletu - zobrazení inoperabilního tumoru prsu
30.04.2013
   
ONK-187 Obrovský karcinoid jater s mnohočetnými kostními metastázami
30.04.2013
   
ONK-186 Falešně pozitivní nález při vyšetření preparátem 111In-OctreoScan
30.04.2013
   
SKE-76 Téměř úplná scintigrafická regrese mnohočetných kostních metastáz
30.04.2013
   
SKE-75 Sarkoidóza – scintigrafické hodnocení
30.04.2013
   
ONK-185 Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami – progrese nálezu
10.04.2013
   
ONK-184 Karcinoid s jaterními metastázami – progrese nálezu
10.04.2013
   
ONK-183 Karcinoid s jaterními metastázami
10.04.2013
   
ONK-182 Progrese bizarní metastázy v kosti a měkkých tkáních stehna
10.04.2013
   
ONK-181 Osteolytická léze sterna
10.04.2013
   
NEF-44 Stanovení relativní funkce pravé ledviny u pacienta po opakovaných pyeloplastikách pro stenózu pyeloureterálního přechodu pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA
10.04.2013
   
NEF-43 Jizvy po pyelonefritidách u chlapce s recidivujícími infekcemi močových cest
10.04.2013
   
NEF-42 Akutní pyelonefritida s abscesem v distální části pravé ledviny
10.04.2013
   
NEF-41 Hodnocení funkce hydronefroticky změněné horní moiety ren duplex vlevo s výraznou redukcí parenchymu
10.04.2013
   
PNE-41 Perfusní a ventilační scintigrafie plic a diagnostika srdečního zkratu
10.04.2013
   
END-19 Detekce vícečetného adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
END-18 Lokalizace sonograficky neprůkazného adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
END-17 Lokalizace masivního adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
KAR-30 Hyperplázie příštítného tělíska detekovaná pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
KAR-29 Záchyt patologicky změněného příštítného tělíska u pacientky s hyperparathyreózou a normokalcémií pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
KAR-28 Lokalizace atypicky uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
ONK-180 Generalizace karcinoidu neznámé primární lokalizace detekovaná pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-179 Potvrzení diagnózy karcinoidu slinivky břišní pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-178 Detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu těla pankreatu pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-177 Nádorová duplicita, vyšetření Octreoscanem
10.01.2013
   
ONK-176 Inoperabilní plicní karcinoid
10.01.2013
   
ONK-175 Neuroendokrinní tumor céka
10.01.2013
   
ONK-174 Karcinoid terminálního ilea s jaterní metastázou
10.01.2013
   
SKE-74 Sarkoidóza – hodnocení rozsahu postižení pomocí planární scintigrafie a fúze SPECT/CT
10.01.2013
   
NEF-40 Hydronefróza pravé ledviny – stanovení relativní funkce pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA u 70leté pacientky
10.01.2013
   
NEF-39 Posouzení funkce hydronefroticky změněné horní moiety ren duplex vpravo
10.01.2013
   
NEF-38 Zobrazení jizvy po akutní pyelonefritidě pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA u dívky s pozitivní anamnézou vesikoureterálního refluxu IV. stupně vlevo
10.01.2013
   
NEF-37 Multicystická dysplázie pravé ledviny
10.01.2013
   
NEF-36 Ageneza ledviny
04.05.2012
   
GIT-21 Krvácení do GIT u 80 leté polymorbidní pacientky
10.1.2013
   
SKE-73 Masivní metastatické postižení skeletu - kombinace scintigrafie skeletu a kostní dřeně
28.08.2012
   
ONK-173 Plicní karcinoid bez metastáz – scintigrafie předoperačně
28.08.2012
   
ONK-172 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterní metastázou – regrese po chemoembolizaci
28.08.2012
   
ONK-171 Neuroendokrinní tumor nejasné primární lokalizace s četnými jaterními a uzlinovými metastázami
28.08.2012
   
ONK-170 Invazivně rostoucí karcinoid pravděpobně tymického původu
28.08.2012
   
ONK-169 Metastazující karcinoid jako duplicitní tumor
04.05.2012
   
ONK-168 Obrovská jaterní metastáza s cystou nebo vzácný primární jaterní karcinoid
04.05.2012
   
KAR-27 Opakované vyšetření regurgitační frakce levé komory – výrazné zhoršení nálezu
04.05.2012
   
SKE-72 Srovnání kostní scintigrafie se scintigrafií gallium citrátem při mnohočetném metastatickém postižení
04.05.2012
   
SKE-71 Kombinace scintigrafických vyšetření k potvrzení osteomyelitidy
04.05.2012
   
PNE-40 Význam plicní scintigrafie pro hodnocení efektu terapie embolie do plic
04.05.2012
   
PNE-39 Oboustranná plicní embolizace u mladé ženy, rizikový faktor kontracepce
04.05.2012
   
PNE-38 Kombinovaná scintigrafie plic – akutní bronchitida nebo plicní embolie?
04.05.2012
   
PNE-37 Plicní embolizace, pravděpodobně oboustranná - kombinace plicní perfuzní a ventilační scintigrafie
04.05.2012
   
PNE-36 Oboustranná plicní embolie – vyšetření perfuzní a ventilační scintigrafií plic
04.05.2012
   
PNE-35 Jednostranná recidivující plicní embolie – scintigrafický průkaz
04.05.2012
   
NEF-36 Ageneza ledviny
04.05.2012
   
PNE-34 Regionální perfuzní plicní poruchy – čerstvá embolizace nebo rezidua po dříve proběhlé PE?
8.2.2012
   
PNE-33 Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic při souběhu plicního karcinomu a plicní embolizace
8.2.2012
   
GIT-20 Meckelův divertikl - příčina akutní anemizace u kojence
8.2.2012
   
ONK-167 Plicní karcinoid s metastázou v omentu
8.2.2012
   
ONK-166 Scintigrafický průkaz adenomu příštítného tělíska, vyšetření SPECT/CT
8.2.2012
   
ONK-165 Plicní karcinoid
8.2.2012
   
ONK-164 Průkaz somatostatinových receptorů u recidivy neuroendokrinního tumoru z Merkelových buněk kůžena pravém předloktí před léčbou analogy somatostatinu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidemí
8.2.2012
   
ONK-163 Vyloučení extrahepatální diseminace karcinoidu před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
   
ONK-162 Stanovení somatostatinových receptorů před léčbou analogy somatostatinu u pacienta s inoperabilní neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
   
ONK-161 Průkaz somatostatinových receptorů v generalizovaném karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
END-16 Adenom (hyperplazie) příštítného tělíska
30.1.2012
   
END-15 Primární hyperparatyreóza
30.1.2012
   
END-14 Adenom příštítného tělíska, vyšetření SPECT/CT
30.1.2012
   
END-13 Primární hyperparatyreóza, fúze SPECT/CT
30.1.2012
   
PNE-32 Rozsáhlá plicní embolie do obou plicních křídel
30.1.2012
   
SKE-70 Přetrvávající zobrazení myokardu při scintigrafii skeletu
30.1.2012
   
KAR-26 Restaging papilárního karcinomu štítné žlázy po opakované léčbě radiojódem pomocí celotělové scintigrafie s 99mTc-MIBI a SPECT/low dose CT
30.1.2012
   
ONK-160 Neúplný karcinoidový syndrom
30.1.2012
   
ONK-159 Detekce primárního ložiska neuroendokrinního karcinomu v ileu a jeho metastáz v lymfatických uzlinách a játrech
30.1.2012
   
ONK-158 Scintigrafická detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu žaludku v prekaválních retroperitoneálních lymfatických uzlinách
30.1.2012
   
ONK-157 Zobrazení diseminace neuroendokrinního karcinomu do mediastina
30.1.2012
   
ONK-156 Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami – lehká progrese
30.1.2012
   
ONK-155 Karcinom prsu
30.1.2012
   
ONK-154 Průkaz somatostinových receptorů u pacienta s neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
30.1.2012
   
ONK-153 Restaging před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem u pacienta s hepatálními metastázami karcinoidu
30.1.2012
   
ONK-152 Asymptomatický ložiskový proces jater
30.1.2012
   
PNE-31 Oboustranná plicní embolizace - kombinace plicní perfuzní a ventilační scintigrafie
10.6.2011
   
SKE-69 Scintigrafický nález při sarkoidóze
10.6.2011
   
ONK-151 Scintigrafie skeletu s vizualizací karcinomu prsu
10.6.2011
   
ONK-150 Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami
10.6.2011
   
ONK-149 Octreoscan – pozitivní nález
10.6.2011
   
ONK-148 Průkaz somatostinových receptorů a staging u pacienta s neuroendokrinním karcinomem terminálního ilea pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
10.6.2011
   
ONK-147 Restaging karcinoidu ovaria pomocí celotělové scintigrafie a SPECT/CT dutiny hrudní a břišní s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-146 Detekce nitrohrudní sarkoidózy pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-145 Staging metastazujícího neuroendokrinního karcinomu ovaria pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-144 Karcinoid duodena
10.6.2011
   
ONK-143 Generalizovaný karcinoid retroperitonea
27.12.2010
   
ONK-142 Karcinoid jejuna, vyšetření Octreoscanem
27.12.2010
   
ONK-141 Staging metastazujícího bronchiálního karcinoidu pomocí scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem před léčbou interferonem a analogy somatostatinu
27.12.2010
   
ONK-140 Octreoscan – význam opakovaných scintigrafií
27.12.2010
   
ONK-139 Plicní karcinoid
27.12.2010
   
ONK-138 Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami
27.12.2010
   
ONK-137 Generalizovaný karcinoid míšního epikonu
27.12.2010
   
ONK-136 Karcinoid tlustého střeva s mnohočetnými jaterními a uzlinovými metastázami
27.12.2010
   
ONK-135 Karcinoid plic – vyšetření Octreoscanem
27.12.2010
   
ONK-134 Karcinoid pankreatu
27.12.2010
   
END-12 Restaging papilárního karcinomu štítné žlázy po opakované léčbě radiojódem pomocí celotělové scintigrafie s 99mTc-MIBI a SPECT/low dose CT
27.12.2010
   
PNE-30 Výrazná regrese perfuzních poruch při léčbě oboustranné plicní embolizace
27.12.2010
   
PNE-29 Scintigrafický průkaz úspěchu léčby embolie do plic
27.12.2010
   
PNE-28 Scintigrafické hodnocení účinku antikoagulační léčby plicní embolie
27.12.2010
   
SKE-68 Galliová scintigrafie – pneumocystová pneumonie u syndromu získané imunodeficience
27.12.2010
   
NEF-35 Zobrazení jizev po akutních pyelonefritidách pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA u 9-ti leté dívky s pozitivní anamnézou vesikoureterálního refluxu IV. stupně vpravo a stavu po endoskopické léčbě refluxu
04.08.2010
   
NEF-34 Mobilní ledvina na statické scintigrafii ledvin
04.08.2010
   
SKE-67 Zánět talokrurálního kloubu a zánětlivé ložisko v břiše
04.08.2010
   
ONK-133 Průkaz přítomnosti somatostatinových receptorů u metastázujícího neuroendokrinního karcinomu hlavy pankreatu pomocí SPECT/CT s 111In-pentetreotidem (OctreoScan) před léčbou analogy somatostatinu
04.08.2010
   
ONK-132 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterními metastázami – částečná regrese
04.08.2010
   
ONK-131 Staging plicního karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem
26.03.2010
   
ONK-130 Detekce primárního ložiska metastazujícího karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT
26.03.2010
   
ONK-129 Mnohočetné jaterní metastázy karcinoidu ileocekální junkce, vyšetření Octreoscanem
26.03.2010
   
ONK-128 Jaterní metastáza karcinoidu
26.03.2010
   
ONK-127 Galliová scintigrafie - sarkoidóza
26.03.2010
   
SKE-66 Hypertrofická osteoartropatie u pacienta s malobuněčným plicním karcinomem
26.03.2010
   
   
   
   


Přehled dle jednotlivých oborů


Jak pracovat s klinickou kapitolou

  • NOVĚ: k dispozici tlačítko "Tisk" - zobrazenou kazuistiku optimalizuje pro tisk.

  • NOVĚ: k dispozici vyhledávání, které umožňuje zobrazit kazuistiky výběrem podle autora nebo přípravku.

  • Kazuistiky je vhodné prohlížet v rámci funkce "celá obrazovka" (v Internet Exploreru klávesa F11), vhodné zejména pro menší monitory s nižší rozlišením.

  • Tlačítko "ZPĚT" na konci kazuistiky - funguje stejně jako "ZPĚT" v prohlížeči (= návrat na předchozí zobrazenou stránku).

  • Na konci stránky u každé kazuistiky jsou zařazeny odkazy na předchozí a následující kazuistiku aktuálního oboru (indikace).

Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software